ថ្មីថ្មីនេះ នាយ គ្រឿន ក្លាយជាគណៈកម្មការមហាពូកែនិយាយ ក្នុងកម្មវិធី (CTN Idol)វគ្គ (Sami Final)បានមើលហើយហាមសើច(មានវីដេអូ)
Loading...
Loading...

(ចុះ​ផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ 2015-10-28 01:54:48) | អ្នកទស្សនា 14628
អត្ថបទថ្មី
Loading...