ពិតជាថោកទាបណាស់ជួយShareដំណឹងនេះអោយកូនខ្មែរទូទាំងប្រទេសបានដឹងផងថានៅកែបគ្រាន់តែឈប់ឡានថតរូបលេងអត់ធ្វើអីសោះក៏ប្លន់ជំរិតទារប្រាក់ទាំងរស់ដែរនេះទឹកដីខ្មែររឺទឹកដីយួន?
Loading...
Loading...

(ចុះ​ផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ Thursday 12,Jan 2017 02:09 AM) | អ្នកទស្សនា 0
Loading...
អត្ថបទថ្មី