នាវាយក្ស ចំនួន ពីរគ្រឿង ដឹកអ្នកដំណើរភ្ញៀវទេសចរណ៍ ជាង២០០០នាក់ បានចុះចតនៅកំពង់សោម ចុចពត័មានលំអិត>> https://youtu.be/E6SWdKXBzw8?t=3m18s ------------ ពត៏មានថ្មីៗ>>YouTube.com/khmerrecord/videos មើលរឿង...
Loading...
Loading...

(ចុះ​ផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ Thursday 12,Jan 2017 02:42 AM) | អ្នកទស្សនា 0
Loading...
អត្ថបទថ្មី